Php session kullanımı

Php session kullanımı

Session nedir ?

Session, cookie’ler gibi kullanıcı bilgilerinin saklandığı bölümdür. Session’ın cookie’lerden en büyük farkı sunucuda tutulmasıdır, bu nedenle daha güvenlidir.

Session’ların süre kavramı cookie’lerdeki gibi değildir, session’ın sona ermesi için kullanıcının sayfayı kapatması ya da programcının bir session sonlandırma bölümü yazması gerekmektedir.

Session oluşturma

Session oluşturmak için $_SESSION[‘sessionadı’] = “veri” yapısı kullanılır.

<?php

$_SESSION['site'] = 'burakurer.com';

?>

Session kullanımı

Session’ı kullanabilmek için öncelikle sayfamızın başına session_start() fonksiyonunu çağırmamız gerekmektedir. Cookie’ler için bu geçerli değildir.

Oluşturduğumuz session’ı kullanmak için $_SESSION global dizisi kullanılır. Kullanımı $_SESSION[‘sessionadı’] şeklindedir.

<?php

session_start();

echo $_SESSION['site']; // Ekrana "burakurer.com" çıktısını verir

?>

Session değeri değiştirme

<?php

$_SESSION['site'] = "sessiondeneme";
$_SESSION['site'] = "burakurer.com"; // Yeni değer "burakurer.com" oldu

?>

Session silme

Session’ı silmek için unset() fonksiyonu kullanılır.

<?php

unset($_SESSION['site']);

?>

Tüm session’ları silme

Bütün sessionları silmek için session_destroy() fonksiyonu kullanılır.

<?php

session_destroy();

?>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top
Theme Mode